NBA, Sports

Rajon Rondo’s Latest Gameday Outfit Was Something Else

Just a ridiculous amount of style going on here.

via @cjzero

via @cjzero

[via @CJZero]